"previous episode" — Słownik kolokacji angielskich

previous episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzednie wydarzenie
  1. previous przymiotnik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each of the previous 62 episodes started with a death.

    Podobne kolokacje: