"later episode" — Słownik kolokacji angielskich

later episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później wydarzenie
  1. later przymiotnik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many of the later episodes were simply given to a random society member to tell.

    Podobne kolokacje: