"future negotiation" — Słownik kolokacji angielskich

future negotiation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe negocjacje
  1. future przymiotnik + negotiation rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a result, it was decided that future negotiations with major league teams would be done by the county government.