"direct negotiation" — Słownik kolokacji angielskich

direct negotiation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie negocjacje
  1. direct przymiotnik + negotiation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were considered the first direct negotiations in seven years between the two parties.