"future Governor" — Słownik kolokacji angielskich

future Governor kolokacja
Popularniejsza odmiana: future governor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły Gubernator
  1. future przymiotnik + governor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Among you may be a future governor of this great state.