"future lie" — Słownik kolokacji angielskich

future lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe kłamstwo
  1. future przymiotnik + lie rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There are very few these days who think our future lies with the Commonwealth.

    Podobne kolokacje:

podobne do "future lie" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "future lie" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom