"outright lie" — Słownik kolokacji angielskich

outright lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kategoryczne kłamstwo
  1. outright przymiotnik + lie rzeczownik
    Silna kolokacja

    Crossing over the line to an outright lie can have devastating effects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo