"big lie" — Słownik kolokacji angielskich

big lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże kłamstwo
  1. big przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The health and social care bill is based on three big lies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo