"future growth" — Słownik kolokacji angielskich

future growth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły rozwój
  1. future przymiotnik + growth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The question is where are we going to get our future growth from."

    Podobne kolokacje: