"Future study" — Słownik kolokacji angielskich

Future study kolokacja
Popularniejsza odmiana: future study
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła nauka
  1. future przymiotnik + study rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These are issues which future studies may seek to address.

    Podobne kolokacje: