"Future version" — Słownik kolokacji angielskich

Future version kolokacja
Popularniejsza odmiana: future version
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła wersja
  1. future przymiotnik + version rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In fact, they come from a future version of the Earth.

    Podobne kolokacje: