"future prospect" — Słownik kolokacji angielskich

future prospect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła perspektywa
  1. future przymiotnik + prospect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We also need to look at the future prospects of Europe and the world.

    Podobne kolokacje: