"future society" — Słownik kolokacji angielskich

future society kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe społeczeństwo
  1. future przymiotnik + society rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The future society of Earth in the 28th century is depicted as being powered by atomic energy.