"future trend" — Słownik kolokacji angielskich

future trend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła tendencja
  1. future przymiotnik + trend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was to be the year in which several future trends were established.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo