"current trend" — Słownik kolokacji angielskich

current trend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna tendencja
  1. current przymiotnik + trend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the year 2030, 20 percent of the population will be over 65, if current trends continue.

    Podobne kolokacje: