"future loss" — Słownik kolokacji angielskich

future loss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła strata
  1. future przymiotnik + loss rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I have not even begun to calculate my future losses," he said.

    Podobne kolokacje: