"future history" — Słownik kolokacji angielskich

future history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła historia
  1. future przymiotnik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is a future history, set from 1994 to 2194.

    Podobne kolokacje: