"future election" — Słownik kolokacji angielskich

future election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe wybory
  1. future przymiotnik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He planned to stand as a candidate for the party in future elections.