"Future historian" — Słownik kolokacji angielskich

Future historian kolokacja
Popularniejsza odmiana: future historian
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszły historyk
  1. future przymiotnik + historian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Future historians will view it as a case study of how not to run a country.

powered by  eTutor logo