"modern historian" — Słownik kolokacji angielskich

modern historian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowoczesny historyk
  1. modern przymiotnik + historian rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Very few modern historians would now support this point of view.