"Future expansion" — Słownik kolokacji angielskich

Future expansion kolokacja
Popularniejsza odmiana: future expansion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszły rozwój
  1. future przymiotnik + expansion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are also plans for future expansion of the system.