"future player" — Słownik kolokacji angielskich

future player kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły gracz
  1. future przymiotnik + player rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is also a source of future players for the senior teams.

    Podobne kolokacje: