"future star" — Słownik kolokacji angielskich

future star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła gwiazda
  1. future przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A French team coach hailed her as a "future star of women's football."

    Podobne kolokacje: