Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. send button = wyślij guzik send button
4. send word = przesłać wiadomość send word
7. send thousands = wyślij tysiące send thousands
10. send emissaries = wyślij wysłanników send emissaries
11. send e-mails = wysyłać maile send e-mails
13. send shivers = wyślij drżenia send shivers
14. send gifts = wyślij prezenty send gifts
16. send aid = wyślij pomoc send aid
17. send mail = wyślij pocztę send mail
22. send data = wyślij dane send data
23. send prices = wyślij ceny send prices
24. send documents = przesłać dokumenty send documents
25. send agents = wyślij agentów send agents
28. send images = wyślij obrazy send images
31. send photos = wyślij zdjęcia send photos
34. send orders = wyślij polecenia send orders
35. send members = wyślij członków send members
36. send women = wyślij kobiety send women
38. send one's son = wysyłać czyjś syn send one's son
39. send one's way = wysyłać czyjś droga send one's way
41. send one's kids = wysyłać czyjś dzieci send one's kids
43. send books = wyślij książki send books
45. send one's shares = wysyłać czyjś części send one's shares
46. send ripples = odbij się send ripples
47. send packets = wyślij paczki send packets
49. send one's wife = wysyłać czyjś żona send one's wife
50. send one's love = wysyłać czyjś miłość send one's love
51. send help = wyślij pomoc send help
52. send samples = wyślij próbki send samples
53. send food = wyślij jedzenie send food
54. send supplies = wyślij zaopatrzenie send supplies
56. send photographs = wyślij zdjęcia send photographs
57. send planes = wyślij samoloty send planes
58. send this page = wyślij tę stronę send this page
59. send payment = wyślij zapłatę send payment
60. send hundreds = wyślij sto send hundreds
61. send commands = wyślij polecenia send commands
62. send others = wyślij innych send others
63. send things = wyślij rzeczy send things
64. send tips = wyślij wskazówki send tips
65. send files = wyślij akta send files
67. send missionaries = wyślij misjonarzy send missionaries
68. send one's body = wysyłać czyjś ciało send one's body
69. send one's answer = wysyłać czyjś odpowiedź send one's answer
70. send workers = wyślij robotników send workers
71. send video = wyślij wideo send video
74. send one's head = wysyłać czyjś głowa send one's head
76. send instructions = wyślij instrukcje send instructions
77. send an email = prześlij e-maila send an email
78. send out signals = wyślij sygnały send out signals
79. send one's thoughts = wysyłać czyjś myśli send one's thoughts
80. send scouts = wyślij skautów send scouts
81. send material = wyślij materiał send material
82. send emails = wyślij e-maile send emails
83. send tremors = wyślij drżenia send tremors
84. send a message = dawać do zrozumienia, przedstawiać punkt widzenia send a message
85. send water = wyślij wodę send water
86. send units = wyślij jednostki send units
87. send observers = wyślij obserwatorów send observers
90. send a fax = przesłać faks, wysłać faks send a fax
91. send a postcard = przyślij pocztówkę send a postcard
92. send reporters = wyślij reporterów send reporters
94. send a chill = wyślij chłód send a chill
96. send out letters = roześlij listy send out letters
100. send a check = wyślij czek send a check
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.