PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send questions" — Słownik kolokacji angielskich

send questions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pytania
  1. send czasownik + question rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As always we'd love you to send us your questions.

powered by  eTutor logo