14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"question" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

question rzeczownik

rzeczownik + question
Kolokacji: 71
policy question • trivia question • research question • choice question • trick question • security question • ...
question + rzeczownik
Kolokacji: 12
question Mark • Question Time • question answer session • question period • Questions page • ...
question + czasownik
Kolokacji: 157
question arises • question remains • question relating • question raises • question surrounding • question asks • question answers • ...
czasownik + question
Kolokacji: 151
ask questions • answer questions • raise questions • submit questions • prompt questions • face questions • include questions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
7. include questions = załącz pytania include questions
  • As always we'd love you to send us your questions.
  • If there is something you'd like to ask, send us your questions now.
  • Thanks to all who sent questions and read these answers.
  • I hope that lots of you will send me questions.
  • You can send questions by E-mail if something is not clear.
  • But all the way down at the bottom is a form that anyone can use to send questions and stuff directly to me.
  • Please feel free to send us your comments and questions.
  • Where can I send feedback, story ideas or other questions?
  • And if people want to send you questions, it's not really email.
  • Send your questions in advance to yourtravels@telegraph.co.uk and we will put them to our experts.
9. take questions = odpowiadać na pytania (np. po wykładzie, albo konferencji prasowej) take questions
15. shout questions = pytania okrzyku shout questions
18. use questions = pytania wykorzystania use questions
19. bring questions = wnieś pytania bring questions
21. call into question = zakwestionować coś, podważyć coś, podawać w wątpliwość, podważać coś (np. czyjeś kompetencje) call into question
22. beg the question = popełniać błąd błędnego koła w rozumowaniu, nasuwać pytanie beg the question
23. think QUESTION = myśleć Pytanie think QUESTION
25. question related = pytanie dotyczyło question related
28. handle questions = przetwórz pytania handle questions
29. contain questions = zawieraj pytania contain questions
30. accept without question = zaakceptuj bez pytania accept without question
32. deal with questions = umowa z pytaniami deal with questions
35. pepper with questions = pieprz z pytaniami pepper with questions
37. invite questions = poproś o pytania invite questions
44. find questions = znajdź pytania find questions
53. provide to questions = dostarcz do pytań provide to questions
54. question is decided = pytanie jest rozstrzygnięte question is decided
55. bring into question = podaj w wątpliwość bring into question
56. read the questions = odczytaj pytania read the questions
57. see the question = zobacz pytanie see the question
58. formulate questions = sformułuj pytania formulate questions
59. come into question = wchodzić w rachubę come into question
60. write questions = napisz pytania write questions
62. ask that question = poproś o to pytanie ask that question
63. make to questions = zrób do pytań make to questions
64. question designed = pytanie zaprojektowało question designed
65. provoke questions = spowoduj pytania provoke questions
66. make a question = marki pytanie make a question
67. listen to one's questions = odsłuchać czyjś pytania listen to one's questions
przymiotnik + question
Kolokacji: 404
big question • important question • serious question • real question • unanswered question • open question • simple question • ...
przyimek + question
Kolokacji: 30
without question • into question • beyond question • in question • of questions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.