PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address one's question" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address the question
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś pytanie
  1. address czasownik + question rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We want to try to address their question in a way they may understand.