"address questions" — Słownik kolokacji angielskich

address questions kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the question
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytania adresu
  1. address czasownik + question rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We want to try to address their question in a way they may understand.