"send question" — Słownik kolokacji angielskich

send question kolokacja
Popularniejsza odmiana: send questions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pytanie
  1. send czasownik + question rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As always we'd love you to send us your questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo