"send one's condolences" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś kondolencje
  1. send czasownik + condolence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I would like also to send condolences to their families.

    Podobne kolokacje: