"send a postcard" — Słownik kolokacji angielskich

send a postcard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyślij pocztówkę
  1. send czasownik + postcard rzeczownik
    Silna kolokacja

    Do send me a postcard as to how you got on.

    Podobne kolokacje: