"send the man" — Słownik kolokacji angielskich

send the man kolokacja
Popularniejsza odmiana: send men
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij człowieka
  1. send czasownik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We still do not know who sent the man, or why.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send the man" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "send the man" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik