"send men" — Słownik kolokacji angielskich

send men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ludzi
  1. send czasownik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These people sent a man here to sound me out.

    Podobne kolokacje: