"send members" — Słownik kolokacji angielskich

send members kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij członków
  1. send czasownik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Carver helped gather enough evidence to send several members to prison.

    Podobne kolokacje: