"send delegations" — Słownik kolokacji angielskich

send delegations kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a delegation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij delegacje
  1. send czasownik + delegation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Before the month was over, the groups sent a 33-member delegation to Israel.

    Podobne kolokacje: