"delegation headed" — Słownik kolokacji angielskich

delegation headed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): delegacja poprowadziła
  1. head czasownik + delegation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A delegation headed by Arston awaited him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo