PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. send spies = wyślij szpiegów send spies
6. send horses = wyślij konie send horses
7. send personnel = wyślij personel send personnel
8. send patrols = wyślij patrole send patrols
9. send peacekeepers = wyślij rozjemców send peacekeepers
10. send one's cavalry = wysyłać czyjś kawaleria send one's cavalry
11. send marines = wyślij żołnierzy piechoty morskiej send marines
12. send bombers = wyślij terrorystów send bombers
13. send staff = wyślij personel send staff
15. send several regiments = wyślij kilka pułków send several regiments
16. send a contingent = wyślij reprezentację send a contingent
17. send warplanes = wyślij samoloty wojskowe send warplanes
18. send operatives = wyślij tajnych agentów send operatives
19. send several feet = wyślij kilka stóp send several feet
20. send infantry = wyślij piechotę send infantry
21. send the commander = wyślij dowódcę send the commander
22. send out a force = wyślij siłę send out a force
23. send commandos = wyślij jednostki do zadań specjalnych send commandos
24. send paratroopers = wyślij spadochroniarzy send paratroopers
25. send one's Rangers = wysyłać czyjś Strażnicy Leśni send one's Rangers
26. send civilians = wyślij cywilów send civilians
27. send troopers = wyślij kawalerzystów send troopers
28. send infiltrators = wysyłać infiltrators send infiltrators
(4) thousands, hundreds
Kolokacji: 2
(5) flower, week, youth, year
Kolokacji: 4
(10) money, thing, fund
Kolokacji: 3
(20) price, gold, worth
Kolokacji: 3
(30) stock, name, blood
Kolokacji: 3
(31) condolence, sympathy
Kolokacji: 2
(34) sample, specimen, coupon
Kolokacji: 3
(37) payment, cash, remittance
Kolokacji: 3
(38) others, Congress, jitters
Kolokacji: 3
(47) thought, decision, idea, eye
Kolokacji: 5
(48) scout, recruiter, recruit
Kolokacji: 3
(53) fax, game, animal, Colt
Kolokacji: 4
(55) expedition, dispatch
Kolokacji: 2
(57) check, root, cheque
Kolokacji: 3
(59) army, legion, horde
Kolokacji: 3
(63) envelope, arc
Kolokacji: 2
(64) warning, notification, adviser
Kolokacji: 3
(65) Bill, account, invoice
Kolokacji: 3
(67) dollar, works, coin, plant
Kolokacji: 4
(69) party, minion, company
Kolokacji: 4
(74) servant, maid
Kolokacji: 2
(75) doctor, resident, specialist
Kolokacji: 3
(79) rose, wine
Kolokacji: 2
(80) plume, hair, blanket
Kolokacji: 3
(81) flame, fire, oil
Kolokacji: 3
(83) tendril, dragon
Kolokacji: 2
(84) pain, plague
Kolokacji: 2
(87) stream, river, branch
Kolokacji: 3
(89) flier, flyer, advertisement
Kolokacji: 3
(90) customer, client, guest, John
Kolokacji: 4
(91) average, manager, trainer
Kolokacji: 3
(92) rain, droplet
Kolokacji: 2
(93) finger, clothes, clothing
Kolokacji: 3
(94) truckload
Kolokacji: 1
(95) offender, surrogate
Kolokacji: 2
(96) prickle, needle
Kolokacji: 2
(97) pilot, Jack
Kolokacji: 2
(98) Johnson, chair
Kolokacji: 2
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.