"send a man" — Słownik kolokacji angielskich

send a man kolokacja
Popularniejsza odmiana: send men
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij człowieka
  1. send czasownik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These people sent a man here to sound me out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo