"send along" — Słownik kolokacji angielskich

send along kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij
  1. send czasownik + along przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    My daughter sent along a magazine, on how to take care of them.

    Podobne kolokacje: