Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
1. send out = wyślij send out
2. send back = odsyłać, odesłać send back
3. sent via = wysłany przez sent via
4. send to = wyślij send to
5. send off = wysyłać (np. zamówienie), rozsyłać (np. listy) send off
6. send down = poślij na dół send down
7. send by = wyślij send by
8. send up = poślij send up
10. send into = wysyłać do send into
11. send through = wyślij całkowicie send through
12. send over = wysyłać ponad send over
13. send across = wyślij wszerz send across
(2) from, for, around, in, at, ...
Kolokacji: 13
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.