"begin sending" — Słownik kolokacji angielskich

begin sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij wysyłać
  1. begin czasownik + send czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    When that didn't work, she began sending me pictures of you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo