PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(2) from, for, around, in, at, ...
Kolokacji: 13
4. send out with = wysyłać z send out with
5. send towards = wysyłać w kierunku send towards
6. send beyond = wyślij dalej send beyond
8. sent off against = wysłany przeciwko sent off against
9. sent near = wysłany blisko sent near
10. send that = wyślij to send that
11. send past = wyślij przeszłość send past
12. send outside = wyślij na zewnątrz send outside
13. send aboard = wyślij na pokładzie send aboard
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.