"send beyond" — Słownik kolokacji angielskich

send beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij dalej
  1. send czasownik + beyond przyimek
    Zwykła kolokacja

    Ultimately, he wants to send people into space, to the moon and beyond.

    Podobne kolokacje: