"send past" — Słownik kolokacji angielskich

send past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przeszłość
  1. send czasownik + past przyimek
    Luźna kolokacja

    Butler then sent a slap shot past Niemi for his second goal of the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo