"sent out in" — Słownik kolokacji angielskich

sent out in kolokacja
Popularniejsza odmiana: send out in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany w
  1. send czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Jack sent the three girls out to walk around in the sun.

    Podobne kolokacje: