"send out in" — Słownik kolokacji angielskich

send out in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać w
  1. send czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Jack sent the three girls out to walk around in the sun.

    Podobne kolokacje: