"need to send" — Słownik kolokacji angielskich

need to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj wysłać
  1. need czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    When do I need to send my tax return in?

    Podobne kolokacje: