"expect to send" — Słownik kolokacji angielskich

expect to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się, że wysłać
  1. expect czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    He half expected the Captain to send some fighters after him, but she did not.

    Podobne kolokacje: