"send out with" — Słownik kolokacji angielskich

send out with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać z
  1. send czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    "But it's another thing to send out a press release with the time and date."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo