"later send" — Słownik kolokacji angielskich

later send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później wyślij
  1. send czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He was later sent to Canada for rest and treatment.

    Podobne kolokacje:

podobne do "later send" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "later send" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
send later = dosyłać, dosłać (później)